Spring naar inhoud

Privacy

In het kort

Via deze website voor het indienen van plannen voor uw leefomgeving worden persoonsgegevens verwerkt. De gemeente vindt een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens belangrijk. Wij gaan vertrouwelijk om met de informatie die u ons via de website verstrekt en persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

Privacyverklaring

Laatst gewijzigd: 4 december 2023

Deze informatie is in aanvulling op en in samenhang met de algemene informatie over het verwerken van persoonsgegevens door de gemeente Alphen aan den Rijn.

1. Algemeen

Om een idee in te dienen voor uw leefomgeving via deze website heeft de gemeente gegevens van u nodig.

Doel

  • Verzamelen van ideeën van inwoners met betrekking tot hun leefomgeving. De ideeën worden gebruikt voor het maken van gebiedsprogramma’s.
  • De gemeente kan aandacht vragen voor deze website. De ingestuurde ideeën en foto's kunnen daarom worden gebruikt voor communicatieve doeleinden.
  • Het publiceren van de gebiedsagenda’s voor alle dorpen en wijken binnen de gemeente.

Subdoelen

  • Inzicht geven in de ingeleverde ideeën en argumenten bij de ideeën aan bezoekers, aanmelders en de gemeente.

2. Grondslag

De gemeente verwerkt deze persoonsgegevens op basis van een taak van algemeen belang, namelijk om in het kader van een zorgvuldige voorbereiding van besluiten (Algemene wet bestuursrecht) tot goede ideeën te komen voor de gebiedsprogramma’s voor de dorpen en wijken in de gemeente.

3. Categorieën persoonsgegevens

E-mail: van 23 mei tot en met 1 augustus 2023 vragen we mensen die een idee inleveren om een e-mailadres, omdat we in contact willen (kunnen) komen over hun idee. Het e-mailadres zal niet zichtbaar zijn op de website.

Telefoonnummer: van 23 mei tot en met 1 augustus 2023 vragen we mensen die een idee inleveren om hun 06-nummer. Dit doen we om snel contact op te kunnen nemen over het idee. Het telefoonnummer zal niet zichtbaar zijn op de website.

IP-adressen: van 23 mei tot en met 1 augustus 2023 worden tijdelijk IP-adressen opgeslagen om eventuele onregelmatigheden te kunnen opsporen.

4. Bewaartermijnen

De gemeente bewaart persoonsgegevens voor zolang dit noodzakelijk is voor de uitvoering van haar taken, of zoals is bepaald in de Archiefwet. Voor persoonsgegevens die zijn verwerkt in het kader van deze website geldt het volgende:

  • Het inleveren van ideeën loopt af op 1 augustus 2023. Daarna worden op de website geen gegevens meer opgeslagen of gewijzigd. Ideeën blijven wel zichtbaar op de website.
  • Na 1 augustus 2023 worden de verzamelde gegevens per aanmelding verwerkt in een beknopte (geanonimiseerde) analyse. Deze informatie wordt met argumenten meegestuurd aan de medewerkers van de gemeente die een haalbaarheidstoets doen op de ideeën.
  • In oktober t/m december 2023 worden op de website de ideeën teruggekoppeld per doel voor de verschillende gebieden.  
  • Maart 2024 worden de definitieve gebiedsprogramma’s gedeeld op deze website.

Alle ideeën blijven anoniem zichtbaar op de website nadat de gebiedsdoelen bekend zijn gemaakt. In december 2023 worden de achterliggende databases verwijderd: de geregistreerde postcodes, e-mailadressen, telefoonnummers en IP-adressen.

Contact

Als u vragen heeft over deze privacyverklaring, stuur dan een e-mail naar doemee@alphenaandenrijn.nl.

Login om verder te gaan

Hou mij op de hoogte
Geef mij een nieuwe code

Annuleren