Spring naar inhoud

Denk mee over uw leefomgeving!

Wonen in een dorp of wijk waar u zich fijn voelt is belangrijk. Gemeente Alphen aan den Rijn werkt met u aan een fijne woonplek. Daarvoor maken we een plan voor de wijk of het dorp. Dit plan noemen we een gebiedsprogramma. In het gebiedsprogramma staan doelen en een planning. En dit plan maken we samen met u.

Lever daarom uw idee in op deze website. Het idee gaat over verbeteringen in het gebied waarin u woont. Een fijne woonplek is een omgeving waar mensen graag willen wonen en zijn. Door het inleveren van uw ideeën weet de gemeente wat er speelt in uw dorp of wijk.

Tijdens het maken van een gebiedsprogramma werken inwoners en ondernemers samen met de gemeente. Het doel is om de kwaliteit van wijken en dorpen te verbeteren. Uw idee gebruiken we voor het maken van het gebiedsprogramma.

Bekijk alle ingeleverde ideeën
Ideeën
Lever uw idee in
Hoe werkt het?
Meld je aan
1. Lever uw idee in

Lever uw idee in op deze website. Bekijk eerst de spelregels voor het inleveren van een idee. De spelregels staan op deze website.

Stuur je filmpje
2. Vertel anderen over uw idee

U kunt andere inwoners uit uw dorp of wijk vertellen over uw idee. Zij kunnen uw idee liken op de website. Zij kunnen ook aangeven waarom ze dat doen. Hierdoor weet de gemeente wat anderen van het idee vinden.

icoon voorselectie
3. Beoordelen van de ideeën

Eerst bekijkt de gemeente of u heeft gelet op de spelregels. Daarna kijken we of het idee haalbaar is. Dit doen we bijvoorbeeld door te kijken of er geld is om uw idee uit te voeren. In oktober 2023 staat er op de website welke ideeën in het plan terugkomen.

icoon burgemeester
4. Bekendmaken van het gebiedsprogramma

De ideeën zijn onderdeel van het gebiedsprogramma. Begin 2024 wordt het gebiedsprogramma bekendgemaakt. Daarin staat wanneer de ideeën worden uitgevoerd.

Wat is een gebiedsprogramma?

Voor alle dorpen en wijken in gemeente Alphen aan den Rijn is er straks een gebiedsprogramma. In het gebiedsprogramma staan de doelen waar inwoners en de gemeente samen naartoe werken. Per dorp of wijk zijn er maximaal 4 doelen voor het woongebied. De wensen van inwoners en ondernemers zijn de basis voor het gebiedsprogramma. Het gebiedsprogramma is er voor 4 jaar.

Voor 7 dorpen en 4 wijken zijn er gebiedsprogramma’s. Het gaat om deze dorpen: Boskoop, Aarlanderveen, Zwammerdam, Benthuizen, Hazerswoude-Dorp, Hazerswoude-Rijndijk en Koudekerk aan den Rijn. En het gaat om deze wijken: Alphen Centrum, Hoorn, Kerk en Zanen en Alphen Noord.

Het gebiedsprogramma mag tussendoor worden aangepast. Dit gebeurt als er nieuwe inzichten zijn. Via de gemeentewebsite laat de gemeente weten of er aanpassingen zijn.

Onderwerpen

Spelregels voor het inleveren van een idee

  • Het idee maakt het wonen in uw dorp of wijk veiliger of leuker.
  • Het idee mag over verschillende onderwerpen gaan. De onderwerpen zijn: gebruik buitenruimte, ontmoeten, verkeer en bereikbaarheid, groen en schoon, dagelijkse leefvoorzieningen, veiligheid en duurzaamheid.
  • Het idee gaat over het gebied waarin u woont.
  • Het idee laat zien hoe het gebied wordt verbeterd.
  • Het idee is niet in strijd met gemeentelijk beleid of wet en regelgeving. Als u hier over twijfelt, stuur dan een mail naar doemee@alphenaandenrijn.nl.

De planning

23 mei t/m 7 juli

Inwonersavonden en ideeën inleveren

Juli en augustus

Beoordelen van de ideeën

Oktober

Terugkoppeling ideeën

November

Bepalen welke onderwerpen het belangrijkst zijn voor de gebiedsprogramma

December

Presentatie uiteindelijke gebiedsprogramma

Februari 2024

Presentatie van de planning

Login om verder te gaan

Hou mij op de hoogte
Geef mij een nieuwe code

Annuleren