Spring naar inhoud

Samen maken wij uw wijk of dorp nóg mooier!

Voor alle dorpen en wijken in gemeente Alphen aan den Rijn is er straks een gebiedsagenda. Op de gebiedsagenda staan de doelen waar inwoners en de gemeente samen naartoe werken. Deze doelen dragen bij aan een omgeving waar het fijn wonen en werken is. De signalen, behoeften en ideeën van inwoners en het werk dat de gemeente al doet, zijn de basis voor de gebiedsagenda. De gebiedsagenda is er voor 4 jaar en blijft in ontwikkeling.

Voor 7 dorpen en 4 wijken zijn er gebiedsagenda’s. Het gaat om deze dorpen: Boskoop, Aarlanderveen, Zwammerdam, Benthuizen, Hazerswoude-Dorp, Hazerswoude-Rijndijk en Koudekerk aan den Rijn. En het gaat om deze wijken: Alphen Centrum, Hoorn, Kerk en Zanen en Alphen Noord.

Gebiedsagenda Hazerswoude-Rijndijk West

Bekijk de gebiedsagenda

Gebiedsagenda Benthuizen

Bekijk de gebiedsagenda

Gebiedsagenda Zwammerdam

Bekijk de gebiedsagenda

Gebiedsagenda Alphen Centrum

Bekijk de gebiedsagenda

Gebiedsagenda Hazerswoude-Rijndijk Oost

Bekijk de gebiedsagenda

Gebiedsagenda Boskoop

Bekijk de gebiedsagenda

Gebiedsagenda Alphen West - Kerk en Zanen

Bekijk de gebiedsagenda

Gebiedsagenda Hazerswoude-Dorp

Bekijk de gebiedsagenda

Gebiedsagenda Koudekerk aan den Rijn

Bekijk de gebiedsagenda

Gebiedsagenda Alphen West - Hoorn

Bekijk de gebiedsagenda

Gebiedsagenda Alphen Noord

Bekijk de gebiedsagenda

Gebiedsagenda Aarlanderveen

Bekijk de gebiedsagenda

23 mei t/m 1 augustus 2023

Inwonersavonden en ideeën inleveren

Juli t/m september 2023

Beoordelen van de ideeën

Oktober en november 2023

Terugkoppeling ideeën en bepalen welke onderwerpen het belangrijkst zijn voor de gebiedsagenda’s.

Maart 2024

Presentatie uiteindelijke gebiedsagenda's

Najaar 2024

Voortgang bespreken tijdens inwonersavonden

Login om verder te gaan

Hou mij op de hoogte
Geef mij een nieuwe code

Annuleren