Spring naar inhoud

Stemmen

0
0
0
0
0
0
Aantal stemmen voor het plan: 49 van de 50.

Status

Hefbrug Boskoop reductie overlast wachtend verkeer

Door:
28 juli 2023

Veel gemotoriseerd verkeer blijft wachten voor geopende hefbrug met draaiende motor. Opschrift op beide hefblokken "BRUG OPEN, MOTOR UIT!"

Dagelijks staan een aantal malen per uur lange en minder lange verkeersfiles op de Zijde en het Reijerskoop te wachten voor een geopende hefbrug. 
Een groot deel van de wachtenden doet dit met draaiende motor......
Vooraan bij de hefbrug staat aan weerszijden een klein bordje met de tekst "Brug open, motor uit!" Totaal onleesbaar en nutteloos voor wachtenden die vele tientallen tot honderden meters verderop staan.
Dit veroorzaakt onnodige milieu- en gezondheidsschade (uitstoot fijnstof, ultrafijnstof, CO2 etc.etc.) voor honderden aanwonenden en andere weggebruikers. Duurzaam is dit evenmin.

Idee; 
- Op beide hefblokken van de hefbrug in maximaal grote letters de tekst aanbrengen; BRUG OPEN, MOTOR UIT!
Niet moeilijk te realiseren, niet kostbaar en eenvoudig inplanbaar tesamen met de veelvuldige onderhoudswerkzaamheden aan de hefbrug.
- Komt ten goede aan alle bewoners die langs de wachtroute wonen (en ver daarbuiten, want gunstig voor het milieu als geheel) en aan de wachtenden zelf.
- Noodzakelijk is efficiënt overleg van de gemeente met de provincie (helaas spreek ik uit ervaring dat het op dit punt vaak mis gaat, er wordt naar elkaar gewezen en verantwoordelijkheden worden op elkaar afgeschoven en er gebeurt niets of pas heeeeeeeel laat)Argumenten voor

| 29 juli 2023 20:36

Goed idee om dit te doen, ivm het kader milieu en vervuiling tegen te gaan| 29 juli 2023 20:54

Dit idee is pas op 28 juli ingediend en heeft dus slechts 3 dagen de kans om geliked te worden. Ook als het niet de meeste likes behaalt, zou het de gemeente sieren om dit initiatief te realiseren; Het kan bijdragen aan een mooie milieuwinst, merkbare gezondheidswinst en verhoging van het woongenot in Boskoop| 1 augustus 2023 16:28

Wanneer er een onafhankelijk onderzoek zou plaatsvinden naar de luchtkwaliteit langs met name de Zijde en het Reijerskoop, vermoed ik dat de toelaatbare grenzen allang overschreden zijn. Als langswonende zou ik zsm om een dergelijk onderzoek vragen bij de gemeente| 30 juli 2023 13:14

Gewoon doen, goed voor ons allemaal, zie geen enkele reden om dit niet te doen| 30 juli 2023 16:08

Top idee! eenvoudig & doeltreffend DOEN!!!!| 30 juli 2023 22:50

Heel belAngrijk ..gewoon doen!| 31 juli 2023 13:06

Goed idee, kleine moeite om dit te steunen| 1 augustus 2023 20:51

Minder lawaai, minder luchtverontreiniging| 1 augustus 2023 21:42

Op de Zijde, is het bij de panden met de even nummers die vlak aan de weg zijn gesitueerd minimaal tot aan de tweede rotonde onmogelijk om een raam of deur open te zetten; roet, stank, uitlaatgassen en herrie!
Waarschijnlijk zal dit bij de panden die vlak aan het Reijerskoop liggen (met slechts een trottoir ertussen) niet anders zijn.
Alles in het werk stellen om de overlast van wachtend fileverkeer met draaiende motor te beperken!!Argumenten tegen

Nog geen reacties geplaatst

Login om verder te gaan

Hou mij op de hoogte
Geef mij een nieuwe code

Annuleren