Spring naar inhoud

Stemmen

0
0
0
0
0
0
Aantal stemmen voor het plan: 127 van de 50.

Status

Speeltuin kloostertuinen Kerk en Zanen

Door:
29 juni 2023

Wijk voorzien van speelgelegenheden voor de kinderen

De inmiddels volgroeide wijk kloostertuinen heeft momenteel nog geen plek voor de kinderen om lekker te kunnen spelen.

Er is hier veel behoefte naar. Nu spelen de kinderen op straat wat een gevaarlijke situatie geeft.
Een leuke speelzone met bijv. een inground trampoline, huisje met glijbaan, wip, klimtoestel met touwen en leuke figuren op de grond waar de kinderen hun fantasie in kwijt kunnen zou al zo leuk zijn.

Het zou fijn zijn als er door de gemeente actief gekeken kan worden waar in de wijk dit gerealiseerd zou kunnen worden. Een leuke en veilige plek waar de kinderen elkaar kunnen ontmoeten en spelen! 

Argumenten voor

| 29 juni 2023 12:38

De grasstrook tussen de huizen is smal. Het gegil van kinderen kaatst heen en weer. Naast kleine kinderen wonen er ook studerende jongeren die last hebben van het lawaai. Ook mensen met nachtdiensten die overdag moeten slapen. Bij aankoop van de woning is meerdere mensen verzekerd dat er geen speeltoestellen zouden komen. In de naastgelegen wijk is ook geen speelvoorziening. Die kinderen komen er dus ook nog bij. Er is net een heel klimaatbos geplant met legio speelmogelijkheden.

| 29 juni 2023 22:30

U reageert aan de verkeerde kant? Dit zin allemaal tegen argumenten. Overigens heeft Koppes tegen ons alleen gezegd dat er nog geen plannen waren maar het niet uitgesloten was.En wij waren meen ik niet de enige. Had u niet het idee dan dat u een woning ging kopen in een kindvriendelijke wijk waar veel jonge gezinnen zouden gaan wonen? Uiteraard is overlast niet fijn maar ik denk dat het allemaal reuze mee zal vallen met wat kleine speeltoestellen voor de aller kleinsten verdeeld over de hofjes.

| 30 juni 2023 14:30

Je denkt dat het wel mee zal vallen? Laat kinderen dan in je eigen voortuin spelen als het allemaal wel meevalt. Beeld je dan alleen nog in dat het geluid versterkt wordt omdat het zo galmt en dan weet je een klein beetje hoe erg de overlast in de hofwoningen is.| 29 juni 2023 12:56

Voor de allerkleinste kinderen zijn in de wijk en in het klimaatbos geen speelvoorzieningen aanwezig. Kinderen verdienen een fijne en veilige plek om te kunnen spelen en zich te ontwikkelen. Helaas is buitenspelen in de straten niet altijd veilig ivm met hardrijders (15 km zone).| 29 juni 2023 13:00

Bij aankoop van onze woning is ons speelgelegenheid beloofd in de hofjes. Speeltuinen
horen in kindvriendelijke woonwijken. Dit zou geen discussiepunt moeten zijn. Kinderen verdienen een veilige en leuke speelplek in hun woonwijk waar zij zich kunnen ontwikkelen en andere kindjes kunnen ontmoeten.

| 29 juni 2023 17:07

Dat is bijzonder aangezien bij ons juist het tegenovergestelde is medegedeeld. Er komen geen speeltoestellen. Hiervoor zijn de veldjes ivm oa galm en geluidshinder ongeschikt.

| 29 juni 2023 19:07

Ons is ook beloofd dat er geen speeltoestellen zouden komen. Zelfs de ontwikkelaar heeft bevestigd dat speeltoestellen niet passen in het plan. Heb ik nog op schrift.

| 2 juli 2023 09:50

Op de tekeningen van de hofjes staan geen speeltoestellen ingetekend en/of is daar plek voor gereserveerd.| 29 juni 2023 13:09

Het zou erg fijn zijn als er een speeltuin (of meerdere kleine) voor de jonge kinderen tot een jaar of 5/6 zou zijn waar ze kunnen leren om uiteindelijk zelfstandig buiten te spelen (uit de buurt van water). Ook belangrijk om buurtgenootjes op deze plek te kunnen leren kennen. Het is een kinderrijke wijk, dus minimaal 1 speelplek wat dicht bij huis is, veilig en waar de kinderen welkom zijn zou niet heel gek zijn.| 29 juni 2023 14:08

Mijn idee zou zijn: Ouders maken een wandeling en de kinderen hebben onderweg (in het klimaatbos: over de gehele lengte) van alles te doen: paaltjes en een balk waar je over kunt lopen, houten wipwap, duikelrek, trimtoestellen, veerwip, slingertouwen, etc. Allemaal in de uitstraling van het klimaatbos (geen schreeuwende kleuren). Zo is het verspreid over het hele gebied en genoeg te doen. Het is duidelijk dat er veel tegens zijn om 1 speeltuin te centreren op 1 plek. Wellicht is dit beter.

| 29 juni 2023 19:46

Het is ook duidelijk hoeveel bewoners er VÓÓR een speeltuin zijn. Waarom zou er alleen gekeken worden naar de mensen die tegen zijn? Te zien aan deze peiling is dat er meer voorstanders zijn. Niet zo gek in een wijk vol kinderen. Je kan niet verwachten dat er in een wijk als deze met zoveel kinderen geen speelvoorziening zou komen. Laat de gemeente daar eens naar kijken.

| 30 juni 2023 14:33

Aan deze peiling is alleen te zien hoeveel voorstanders zijn, niet dat er méér voorstanders zijn. Dan had er ook een tegen-knop moeten zijn. De gemeente heeft er overigens al naar gekeken in 2021 en geconcludeerd dat er (te) veel weerstand is.

| 30 juni 2023 22:02

In 2021 heeft de gemeente niet alle bewoners aangeschreven. Fase 1 en grootste gedeelte fase 3 wisten van niks. Daarbij heeft de gemeente ook beloofd dat er een speeltuin zou komen maar trok hun keutel weer in toen er tegengeluid kwam. Dat kan de gemeente echt niet maken tegenover alle voorstanders én alle kinderen. Zij verdienen een plek om te spelen.

| 1 juli 2023 18:58

Die belofte van de gemeente dat er een speeltuin zou komen heb ik nog nooit voorbij zien komen. Wel dat de makelaar mensen naar de mond praatte dat er wel/niet een speeltuin zou komen. De ontwikkelaar heeft in ieder geval aangegeven aan ons dat de hofjes enkel als groen zijn bedoeld en dus zonder speeltoestellen.| 29 juni 2023 16:53

De kinderen is enige tijd geleden al een speeltuin beloofd door de gemeente bij de Romeinse soldaat, hebben hun keuze mogen maken uit 3 mooie opties. Zonder enige uitleg is dit geannuleerd vanwege allerlei bezwaren vanuit de mensen van fase 3 wat ik nog steeds ongelooflijk vindt. Die speeltuin had daar gewoon neergezet moeten worden, niemand heeft daar last van. Anders moet je op de hei gaan wonen. Waarom komt de gemeente hier niet op voor al die kinderen die hier wonen en een speeltuin willen?| 29 juni 2023 19:17

Feit: de hofjes galmen enorm: de stepjes zijn binnen erg hard te horen waarbij de trilling zelfs voelbaar is, gesprekken kunnen volledig meegeluisterd worden terwijl de ramen dicht zitten, muziek wordt enorm versterkt...

Mogelijkheden om te spelen voor kinderen is helemaal prima, zolang het niet in de hofjes is. Dit stimuleert namelijk het spelen in de hofjes waardoor bovenstaande feiten alleen maar toenemen.| 29 juni 2023 22:04

Ik zou in de hofjes alleen wat kleine speelvoorzieningen aanbrengen voor de kleintjes zoals veer toestellen, wip en klimrekje met lage glijbaan. Rubbere tegels eromheen. Meer geluid dan de kids nu al produceren zal echt niet het geval zijn. De wat ouderen zouden dan naar de nieuwe (in 2021 toegezegde) speeltuin bij de romein terecht kunnen. Dat is ruim 80 meter afstand vanaf achtertuin waterwoningen. Gewoon plaatsen zoals bij veel andere speeltuinen is gebeurd en gezeur negeren.

| 30 juni 2023 00:05

Precies dit! Goed idee en helemaal mee eens👍🏻| 2 juli 2023 08:46

Gem. Alphen a/d Rijn stuurt een brief (ca 2020) aan de kinderen voor het uitzoeken van speeltoestellen. Na weerstand vanuit de hofwoningen wordt de locatie verplaatst naar de dijk (beide openbare grond). Op de informatiebijeenkomst over de speeltuin op de dijk is stennis gemaakt door een handvol buurtbewoners. Een zwaktebod van Gemeente Alphen a/d Rijn om vervolgens te zwichten. Volwassen worden het niet eens en de kinderen zijn de dupe. Belofte maakt schuld Gemeente Alphen a/d Rijn.

| 2 juli 2023 19:25

Helemaal mee eens. De gemeente moet zijn verantwoordelijkheid nemen!

| 4 juli 2023 09:05

Er is onlangs een klimaatbos aangelegd waar de wat oudere kinderen kunnen spelen.

| 4 juli 2023 23:48

er is geen speelgelegenheid voor de kleinere kinderen.| 29 juni 2023 21:03

Ik snap niet zo goed waarom mensen tegen een plek zijn waar kinderen fijn kunnen spelen. We wonen in een woonwijk waar kinderen horen te spelen. Geluiden horen er bij. Ook van spelende kinderen. Inclusief stepraces en voetbalwedstrijden. Ook in de hofjes. Kinderen moeten overal vrij kunnen spelen in de wijk. Staat dat je tegen had je naar mijn mening niet in een buurt moeten gaan wonen waar veel kinderen wonen ( en geboren worden ).

| 29 juni 2023 21:22

Uhh overal wonen veel kinderen en worden veel kinderen geboren, beetje rare opmerking. Alsof Kloostertuinen alleen voor mensen met jonge kinderen is. Die jonge kinderen worden ook groter hé…

| 29 juni 2023 21:42

De jonge kinderen worden ook groter ja. Daarom is het nu tijd voor een speeltuin voordat ze er straks te groot voor zijn. Kloostertuinen zijn niet alleen voor mensen met jonge kinderen. Maar dit zijn wel huizen waar je, over het algemeen, met een gezin in komt te wonen. En zie: dat klopt ook gezien de hoeveelheid kinderen.

| 29 juni 2023 22:29

Serieus, dit als reactie?? Goed onderbouwd ook. Zucht….

| 30 juni 2023 14:46

De hoeveelheid kinderen is geen graadmeter voor de behoefte aan speeltoestellen.

| 2 juli 2023 19:27

De hoeveelheid klagers is geen graadmeter om geen speelmogelijkheden voor de kinderen te plaatsen.| 30 juni 2023 00:12

Kijkende naar speeltuinen in andere delen van Alphen is dat erg leuk gemaakt.Het klimaatbos achter het "amphitheater" is geheel vrij om leuke speeltoestellen te zetten.Bij de hofjes kleinere toestellen.De gemeente heeft het goed af laten weten nadat zij beloftes hebben gedaan om een speelvoorziening te plaatsen. Het probleem neerleggen bij de bewoners is echt niet netjes. Net als bij speeltuin "de dijk" heeft deze kant van de wijk ook recht op 'n speeltuin.
kinderen zijn nu al jaren de dupe| 30 juni 2023 14:44

Redelijke non-discussie. Zolang er geen locatie is waarover gestemd kan worden, is deze discussie nutteloos. Er zal niemand tegen speeltoestellen zijn, alleen niet bij hen voor de deur. Met name in de hofjes.

Voorstel: locatie bepalen en dan stemmen. En dan niet in de hofjes, want die stemming is al meerdere keren geweest en de uitslag bekend.

| 30 juni 2023 22:25

Precies. En hier moet de gemeente een plek voor aanwijzen óf creëeren. De gemeente kan dit niet bij de bewoners neerleggen.| 2 juli 2023 09:38

Op 17 december 2020 heeft de gemeente een brief gestuurd terzake verkeer en spelen Kloostertuinen. De speeltoestellen zijn door meer tegens dan voor niet in de hofjes gekomen. In een latere brief van de gemeente is aangegeven dat de speeltoestellen bij de Romein geplaatst zouden worden. Ook hier kennen wij het resultaat. Ik kan zelf geen reden bedenken waarom de uitkomst ineens anders zou zijn, tenzij de speeltuin op een andere plek dan de hofjes of de Romein wordt geplaatst.Argumenten tegen

| 29 juni 2023 12:38

Overlast hangjeugd, lawaai van gillende kinderen tussen hofwoningen wat extra galmt. Afval wat er wordt achtergelaten.

| 29 juni 2023 13:07

Waarom op voorhand al problemen opgeven terwijl het bestaan er nog niet eens is. Er zijn duizenden speeltuinen in NL en die hebben ook al deze problemen niet.

| 29 juni 2023 13:09

Er zijn heel veel speeltuinen waar wel degelijk problemen zijn. Heb het helaas zelf ondervonden. Troep, herrie en zelfs glasscherven van jongeren. En ook gewoon in een nette buurt

| 29 juni 2023 13:11

Eens, lawaai is er wel degelijk nu al als er “step races” worden gehouden. Ook daarbij wordt er geregeld afval achter gelaten.

| 29 juni 2023 13:22

Sommige mensen lijken te zijn vergeten hoe het is om klein te zijn. Lekker bewegen en buiten spelen hoort toch bij opgroeien. En ja, kinderen maken geluid.

| 29 juni 2023 13:23

Oké dus een vuilnisbak geven we als tip mee naar de gemeente om erbij te plaatsen. Goeie! 👍🏻

| 29 juni 2023 13:29

We lijken helemaal niet vergeten dat kinderen geluid maken, maar dat kan dan toch wel een reden zijn om “tegen” te stemmen als dit pal voor ons huis wordt geplaatst?

| 29 juni 2023 13:44

Be my guest. Met het initiatief wordt een behoefte van de wijk getoetst en niet gesproken over een locatie. Dan kan je er voor kiezen om op voorhand al tegen te stemmen...

| 2 juli 2023 19:32

Hangjongeren willen niet in de hofjes hangen. Niemand wil stiekem iets doen terwijl er aan beide kanten mensen aan het meekijken zijn.| 29 juni 2023 13:08

Het is wel gek dat tegenargumenten terecht komen bij de argumenten voor. Geeft een vertekenend beeld. De gemeente heeft eerder een stemming gedaan en op basis daarvan besloten geen speeltoestellen te plaatsen in de hofjes

| 29 juni 2023 13:39

Bij die stemming was fase 1 +3 niet meegenomen. Dit was geen eerlijk beeld en is daardoor ook zeker geen gesloten hoofdstuk. Daarbij wordt in dit topic ook niet gezegd dat het in de hofjes moet komen maar dat de gemeente de juiste locatie hiervoor mag aanreiken.

| 29 juni 2023 13:43

Wel degelijk eerlijk want fase 2 en 3 zijn niet de fases die het voor de deur krijgen. Fase 3 was trouwens vervolgens ook tegen speeltoestellen aan de andere kant van het water omdat het teveel overlast zou geven. En die afstand was toch echt een stuk groter.

| 29 juni 2023 13:57

Heel fase 1 en heel fase 3 hadden ook meegenomen moeten worden. Beide zijn ook onderdeel van de Kloostertuinen

| 29 juni 2023 14:03

Fase 3 waren alleen de waterwoningen die geïnformeerd waren. De rest van de bewoners wisten niks van een stemming over een speelgelegenheid.

| 29 juni 2023 17:06

En juist DIE gemeente heeft besloten dat de veldjes tussen de hofwoningen ongeschikt zijn.| 29 juni 2023 13:50

Het is geheel afhankelijk van waar, maar niet in het hofje. Kinderen maken eenmaal geluid, dus laten we dan ook rekening houden met dat het overlast kan veroorzaken. Het galmt tussen de huizen door. Als voorbeeld om te geven hoe het spelen voor de deur nu wordt ervaren: als ze voorbij komen met de step hoor je binnen trillen. Als de ramen dicht zijn en de roosters ook hoor ik ze gillen door de koptelefoon met noise cancelling. Ja wij hebben kleine kinderen en vinden een stukje fietsen prima.| 1 juli 2023 14:54

Kinderen die zich met een vishengeltje willen vermaken op het bruggetje tussen de Norbertijnenlaan en Klimaatbos thv de Trappistenlaan worden al als zeer overlastgevend gezien en door de bewoner die daar woont keer op keer weggestuurd. Of het wordt ze op een andere manier onmogelijk gemaakt om daar te vissen. Als dát al overlastgevend is…

| 2 juli 2023 02:42

Die bewoner zal dan ook wel tegen de speeltuin bezwaar gemaakt hebben.

| 2 juli 2023 20:08

vreemde zaak dat een bewoner mensen weg stuurt van een openbare weg "brug"| 29 juni 2023 21:46

Hebben de kinderen van tegenwoordig nog wel tijd om na de bso, 3x training per week, op zaterdag een wedstrijd, na muziekles en de yoga buiten te kunnen spelen? Mocht er toch een gaatje im de agenda te vinden zijn, speel lekker en op plekken die ervoor bedoeld, ontworpen en geschikt zijn. De veldjes tussen de hofjes zijn dat simpelweg niet om tal van redenen. Gelukkig deelt de gemeente die mening ook getuige het uitgebreide onderzoek van 2021.

| 29 juni 2023 22:18

Ik denk dat een ieder met kinderen (op komst) bij de hofwoningen heeft gedacht, leuk zo'n kindvriendelijk hofje waar de kids lekker kunnen spelen. Kinderen maken niet meer of minder geluid bij zelf bedachte spelletjes, voetballen, etc dan op een speeltoestel. Heb je liever dat ze in de straat spelen die gedeeld wordt met het verkeer?

| 30 juni 2023 14:27

Behoorlijke aanname dat bewoners van hofwoningen die gedachte hebben of hadden.| 29 juni 2023 13:09

Wij zijn voor, echter wel afhankelijk van wat en waar er iets geplaatst wordt. Wij zitten niet te wachten op een (hoog) klim-/speeltoestel onder onze keukenraam. Wij hebben geen voortuin dus dit zou betekenen dat dit dan op circa 3m van ons raam komt te staan. Wij vinden een hinkelbaan, of een kleine wip voor de deur niet zo’n probleem.
Dus ja; leuke speeltoestellen voor vooral de kleinsten in de wijk. Maar echt afhankelijk van de plek en wat voor speeltoestellen.Login om verder te gaan

Hou mij op de hoogte
Geef mij een nieuwe code

Annuleren