Spring naar inhoud

Stemmen

0
0
0
0
0
0
Aantal stemmen voor het plan: 1 van de 50.

Status

Veiligheid Bospark

Door:
28 juni 2023

Geen (fiets)ingangen voor het Groene Hart Leerpark in het Bospark

Mijns inziens is het GH Leerpark verkeerd gepland. Zou de school 180' gedraaid zijn, dan was de mooie wave aan de Beatrixlaan te zien.  Het plein met de (fiets)ingangen zouden dan aan de Beatrixlaan gelegen zijn. Bij aanvang; einde; leswisselingen, krioelt het nu van de fietsers in het Bospark. Het is bekend dat op deze VOETPADEN, fietsen toegestaan is, maar helaas houden deze weinig tot geen rekening met voetgangers.
Nu hebben we daar in de buurt: Rijnzate; Westerhove; Magnolia; en straks ook nog een nieuw gebouw, allemaal voor oudere mensen. Deze kunnen helaas wel ivm de veiligheid geen gebruik maken van het mooie wandelgebied: Bospark!
Graag rekening houden met het nieuwe ontwerp van het nog te bouwen project.
Misschien kan het GH Leerpark ook gevraagd worden om de fietsingangen te realiseren op: de Beatrixlaan en Bosparkweg. En de beide ingangen via het Bospark te sluiten.


Argumenten voor

Nog geen reacties geplaatst

Argumenten tegen

Nog geen reacties geplaatst

Login om verder te gaan

Hou mij op de hoogte
Geef mij een nieuwe code

Annuleren