Spring naar inhoud
Terug naar alle dorpen of wijken

Samenvatting inwonersavond Zwammerdam

Op 8 november was de tweede inwonersavond in Zwammerdam. In Dorpshuis de Zwanenburcht is terugkoppeling gegeven over de signalen, behoeften en ideeën die eerder dit jaar zijn ingeleverd. Dit kon tijdens de eerste inwonersavond in juni en via deze website. We hebben veel geleerd van inwoners en zijn tot mooie inzichten gekomen. Een goed voorbeeld van samenwerking tussen gemeente en inwoner.

Op de tweede inwonersavond was het tijd om terugkoppeling te geven. Medewerkers van de gemeente hebben informatie gedeeld over de vraagstukken en ontwikkelingen die op dit moment leven in het dorp. Zo weten inwoners beter wat er nu speelt en in de toekomst nog gaat gebeuren. Het gaat om de volgende vraagstukken en ontwikkelingen:

  • Toekomstbestendige woningbouw
  • Verkeer, parkeren en OV
  • Ontwikkelingen buitengebied
  • Maatschappelijke voorzieningen
  • MFA Zwammerdam

Tijdens de terugkoppeling is verwezen naar de reconstructiekaart.

Er was ook een informatieplek om terugkoppeling te vragen over een specifiek signaal, behoefte of idee.

Na de terugkoppeling was het tijd om aan de slag te gaan. Onder het genot van een kop koffie of thee hebben inwoners nagedacht over doelen voor het gebied. Zij konden aangeven welke doelen zij het meest belangrijk vinden door stickers te plakken. Deze doelen worden zoveel mogelijk meegenomen in de gebiedsagenda van Zwammerdam. De drie meest gekozen doelen en acties die daarbij horen zijn:

Doel: Actie:
Vergroten van mogelijkheden voor menselijke ontmoetingen Onderzoeken van recreatiemogelijkheden voor jongeren
Uitbreiden aanbod duurzame publieke voorzieningen De mogelijkheden onderzoeken om zonne-energie meer te benutten
Verhogen van de verkeersveiligheid in buurten Onderzoeken hoe de oversteekplaats op de Rijksstraatweg veiliger gemaakt kan worden

Al met al een geslaagde avond, waar we wederom veel geleerd hebben. Want niemand kent een dorp zo goed als de mensen die er wonen.

Hieronder vindt u een sfeerbeeld en de presentatie van de inwonersavond.

Sfeerbeeld

Presentatie

MFA Zwammerdam Presentatie

Heeft u hier vragen over? Mail dan naar doemee@alphenaandenrijn.nl.

Login om verder te gaan

Hou mij op de hoogte
Geef mij een nieuwe code

Annuleren