Spring naar inhoud
Terug naar alle dorpen of wijken

Samenvatting inwonersavond Kerk en Zanen

Op 14 november was de tweede inwonersavond in Kerk en Zanen. In Restaurant de Lelie is terugkoppeling gegeven over de signalen, behoeften en ideeën die eerder dit jaar zijn ingeleverd. Dit kon tijdens de eerste inwonersavond in juni en via deze website. We hebben veel geleerd van inwoners en zijn tot mooie inzichten gekomen. Een goed voorbeeld van samenwerking tussen gemeente en inwoner.

Op de tweede inwonersavond was het tijd om terugkoppeling te geven. Medewerkers van de gemeente hebben informatie gedeeld over de vraagstukken en ontwikkelingen die op dit moment leven in de wijk. Zo weten inwoners beter wat er nu speelt en in de toekomst nog gaat gebeuren. Het gaat om de volgende vraagstukken en ontwikkelingen:

  • Toekomstgericht maken buurthuis Kerk en Zanen
  • Reconstructies
  • Nieuwe speeltuinen in de wijk Kloostertuinen en bij Perupark
  • Speeltuin Europapark vernieuwen
  • Meer bankjes bij de speeltuinen
  • Meer groen in de wijk (relatie operatie Steenbreek)
  • Verkeerssituatie in de wijk (o.a. de Atlas/Amerikalaan)

Tijdens de terugkoppeling is verwezen naar de reconstructiekaart, de steenbreekregelingen en de subsidiemogelijkheden die daarbij horen.

Er was ook een informatieplek om terugkoppeling te vragen over een specifiek signaal, behoefte of idee.

Na de terugkoppeling was het tijd om aan de slag te gaan. Onder het genot van een kop koffie of thee hebben inwoners nagedacht over doelen voor het gebied. Zij konden aangeven welke doelen zij het meest belangrijk vinden door stickers te plakken. Deze doelen worden zoveel mogelijk meegenomen in de gebiedsagenda van Kerk en Zanen. De drie meest gekozen doelen en acties die daarbij horen zijn:

Doel: Actie:
Uitbreiden aanbod duurzame publieke voorzieningen Gemeente en inwoners werken samen om versteende tuinen te laten verdwijnen (operatie Steenbreek)
Uitbreiden aanbod duurzame publieke voorzieningen Informatiebijeenkomst over de energietransitie organiseren in de wijk
Verhogen van de verkeersveiligheid in buurten Onderzoek doen naar paal in het midden van de ingang van Atlas

Al met al een geslaagde avond, waar we wederom veel geleerd hebben. Want niemand kent een wijk zo goed als de mensen die er wonen.

Hieronder vindt u een sfeerbeeld en de presentatie van de inwonersavond.

Sfeerbeeld

Presentatie

Heeft u hier vragen over? Mail dan naar doemee@alphenaandenrijn.nl.

Login om verder te gaan

Hou mij op de hoogte
Geef mij een nieuwe code

Annuleren