Spring naar inhoud
Terug naar alle dorpen of wijken

Samenvatting inwonersavond Hazerswoude-Rijndijk Oost

Op 16 oktober was de tweede inwonersavond in Hazerswoude-Rijndijk Oost. In Dorpshuis De Som is terugkoppeling gegeven over de signalen, behoeften en ideeën die eerder dit jaar zijn ingeleverd. Dit kon tijdens de eerste inwonersavond in het voorjaar en via deze website. We hebben veel geleerd van inwoners en zijn tot mooie inzichten gekomen. Een goed voorbeeld van samenwerking tussen gemeente en inwoner. 

Op de tweede inwonersavond was het tijd om terugkoppeling te geven. Medewerkers van de gemeente hebben informatie gedeeld over de vraagstukken en ontwikkelingen die op dit moment leven in het dorp. Zo weten inwoners beter wat er nu speelt en in de toekomst nog gaat gebeuren. Het gaat om de volgende vraagstukken en ontwikkelingen:

  • Dorpshuis De Som
  • Winkelgebied Da Costasingel
  • Behoefte nieuw park
  • Voorzieningen en activiteiten oudere jongeren
  • Verbindende activiteiten in de buurt
  • Station Hazerswoude-Rijndijk / Koudekerk aan den Rijn
  • Verkeersonderzoek en verkeersplannen
  • Reconstructie Potgieterlaan
  • Overzicht reconstructieplanning

Er was ook een informatieplek om terugkoppeling te vragen over een specifiek signaal, behoefte of idee.

Na de terugkoppeling was het tijd om aan de slag te gaan. Onder het genot van een kop koffie of thee hebben inwoners nagedacht over doelen voor het gebied. Zij konden aangeven welke doelen zij het meest belangrijk vinden door stickers te plakken. Deze doelen worden zoveel mogelijk meegenomen in de gebiedsagenda van Hazerswoude-Rijndijk Oost. De drie meest gekozen doelen en acties die daarbij horen zijn:

Doel: Actie:
Vergroten van mogelijkheden voor menselijke ontmoetingen Onderzoeken van de behoefte naar activiteiten voor jongeren
Aantrekkelijker maken van de buitenruimte in de woonomgeving Onderzoeken (door inwoners samen met het dorpsoverleg) hoe honden langs het spoor los kunnen lopen met aandacht voor de voetgangers en fietsers
Creëren van een groenere omgeving die uitnodigt tot bewegen en ontspannen In overleg met inwoners vaste plantenborders plaatsen en afspraken maken over het onderhoud

Al met al een geslaagde avond, waar we wederom veel geleerd hebben. Want niemand kent een dorp zo goed als de mensen die er wonen.

Hieronder vindt u een sfeerbeeld en de presentatie van de inwonersavond.

Sfeerbeeld

Presentatie

Heeft u hier vragen over? Mail dan naar doemee@alphenaandenrijn.nl.

Login om verder te gaan

Hou mij op de hoogte
Geef mij een nieuwe code

Annuleren