Spring naar inhoud
Terug naar alle dorpen of wijken

Samenvatting inwonersavond Benthuizen

Op 24 oktober was de tweede inwonersavond in Benthuizen. In PKN De Hoeksteen is terugkoppeling gegeven over de signalen, behoeften en ideeën die eerder dit jaar zijn ingeleverd. Dit kon tijdens de eerste inwonersavond in het voorjaar en via deze website. We hebben veel geleerd van inwoners en zijn tot mooie inzichten gekomen. Een goed voorbeeld van samenwerking tussen gemeente en inwoner.

Op de tweede inwonersavond was het tijd om terugkoppeling te geven. Medewerkers van de gemeente hebben informatie gedeeld over de vraagstukken en ontwikkelingen die op dit moment leven in het dorp. Zo weten inwoners beter wat er nu speelt en in de toekomst nog gaat gebeuren. Het gaat om de volgende vraagstukken en ontwikkelingen:

  • Dorpshuis De Tas
  • Herstructurering Dorpsstraat
  • Diverse reconstructies
  • Verkeersmaatregelen
  • 24-uurs zorg
  • Starterswoningen
  • Ophalen grof afval

Er was ook een informatieplek om terugkoppeling te vragen over een specifiek signaal, behoefte of idee.

Na de terugkoppeling was het tijd om aan de slag te gaan. Onder het genot van een kop koffie of thee hebben inwoners nagedacht over doelen voor het gebied. Zij konden aangeven welke doelen zij het meest belangrijk vinden door stickers te plakken. Deze doelen worden zoveel mogelijk meegenomen in de gebiedsagenda van Benthuizen. De twee meest gekozen doelen en acties die daarbij horen zijn:

Doel: Actie:
Vergroten van mogelijkheden voor menselijke ontmoetingen De functies van het dorpshuis uitbreiden, waarbij speciale aandacht is voor jongeren
Actieve informatievoorziening vanuit de gemeente over de mogelijkheden om de verbinding tussen inwoners te versterken
Creëren van een groenere omgeving die uitnodigt toto bewegen en ontspannen In kaart brengen waar meer bankjes nodig zijn en deze daar plaatsen

Al met al een geslaagde avond, waar we wederom veel geleerd hebben. Want niemand kent een dorp zo goed als de mensen die er wonen.

Hieronder vindt u een sfeerbeeld en de presentatie van de inwonersavond.

Sfeerbeeld

Presentatie

Heeft u hier vragen over? Mail dan naar doemee@alphenaandenrijn.nl.

Login om verder te gaan

Hou mij op de hoogte
Geef mij een nieuwe code

Annuleren