Spring naar inhoud
Terug naar alle dorpen of wijken

Samenvatting inwonersavond Hoorn

Op 7 november was de tweede inwonersavond in Hoorn. In Ontmoetingscentrum Westerhove is terugkoppeling gegeven over de signalen, behoeften en ideeën die eerder dit jaar zijn ingeleverd. Dit kon tijdens de eerste inwonersavond in juni en via deze website. We hebben veel geleerd van inwoners en zijn tot mooie inzichten gekomen. Een goed voorbeeld van samenwerking tussen gemeente en inwoner.

Op de tweede inwonersavond was het tijd om terugkoppeling te geven. Medewerkers van de gemeente hebben informatie gedeeld over de vraagstukken en ontwikkelingen die op dit moment leven in de wijk. Zo weten inwoners beter wat er nu speelt en in de toekomst nog gaat gebeuren. Het gaat om de volgende vraagstukken en ontwikkelingen:

  • Speelplekken voor kinderen
  • Ontmoetingsplekken voor jongeren
  • Activiteiten voor ouderen
  • Ophalen van grof afval
  • Project Rijnhaven (incl. Verkeer)
  • Reconstructie Magnolialaan/Bosparklaan
  • ‘Operatie’ Steenbreek

Tijdens de terugkoppeling is verwezen naar de reconstructiekaart, de steenbreekregelingen en de subsidiemogelijkheden die daarbij horen.

Er was ook een informatieplek om terugkoppeling te vragen over een specifiek signaal, behoefte of idee.

Na de terugkoppeling was het tijd om aan de slag te gaan. Onder het genot van een kop koffie of thee hebben inwoners nagedacht over doelen voor het gebied. Zij konden aangeven welke doelen zij het meest belangrijk vinden door stickers te plakken. Deze doelen worden zoveel mogelijk meegenomen in de gebiedsagenda van Hoorn. De drie meest gekozen doelen en acties die daarbij horen zijn:

Doel: Actie:
Uitbreiden aanbod duurzame publieke voorzieningen (Meer) informatievoorziening vanuit de gemeente over de mogelijkheden van afvalinzameling
Creëren van een groenere omgeving die uitnodigt tot bewegen en ontspannen De gemeente onderzoekt samen met de inwoners in hoeverre zwemmen in de Rijnhaven mogelijk gemaakt kan worden
Aantrekkelijker maken van de buitenruimte (schoon en heel) in de woonomgeving Inwoners pakken meer groenonderhoud gezamenlijk op

Al met al een geslaagde avond, waar we wederom veel geleerd hebben. Want niemand kent een wijk zo goed als de mensen die er wonen.

Hieronder vindt u een sfeerbeeld en de presentatie van de inwonersavond.

Sfeerbeeld

Presentatie

Heeft u hier vragen over? Mail dan naar doemee@alphenaandenrijn.nl.

Login om verder te gaan

Hou mij op de hoogte
Geef mij een nieuwe code

Annuleren